Alingsås Energi Fjärrvärme

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256273
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256273.pdfFulltext1.5 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Alingsås Energi Fjärrvärme
Authors: Teern, Fredrik
Abstract: Då värmeproduktionen sker på en central anläggning istället för att varje fastighet skall ha en egen uppvärmningskälla så kan man nyttja bränslen som annars hade gått outnyttjade. Möjligheten till att kontrollera utsläppen förbättras och man kan effektivare ta hand om emissioner och utbyggnationen av fjärrvärme i Sverige har bidragit till bättre luftkvalité och är den vanligaste formen för uppvärmning. Tillverkning av värme sker i hetvattenpannor och för att distribuera värmen används vatten som värmebärare och pumpas sedan ut till de anslutna fastigheterna som via en värmeväxlare tar del av värmen och det avkylda vattnet pumpas sedan tillbaka för att åter värmas upp. För att uppnå ett energieffektivt fjärrvärmenät så gäller det att man från början projekterar väl för att undvika problem. Till hjälp kan man använda sig av en simulering där man kan testa hur fjärrvärmenätet reagerar vid olika förutsättningar. Syftet med undersökningen var att se hur väl simuleringen stämmer överens med Alingsås Energi fjärrvärmenät och även om man kan effektivisera nätet ytterligare. Genom att jämföra simulerade värden med observerade värden kan man avgöra hur väl simuleringen presterar. Resultatet visar att gällande temperatur så ger simuleringen bra värden och beträffande trycket så ligger de simulerade värdena högre än de uppmätta värdena. Kontinuerlig uppföljning av fjärrvärmecentraler och dess inställningar är av stor vikt för ett effektivt fjärrvärmenät. En utökad kapacitet av lagring av värme skulle vara till fördel.
Keywords: Energi;Hållbar utveckling;Naturresursteknik;Energy;Sustainable Development;Environmental Engineering
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256273
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.