Definitionen av en trafikincident till sjöss

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256277
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256277.pdfFulltext1.09 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Definitionen av en trafikincident till sjöss
Authors: Rosenqvist, Amanda
André Engström, Filip
Abstract: Syftet med den här studien är att definiera vad en incident och en olycka till sjöss är och resultatet kan komma att användas i STM:s valideringsprojekt. STM är ett navigationshjälpmedel som är under validering där man via AIS utbyter sina trafikrutter med andra fartyg eller ankomsthamn. Författarna grundar studien på data från semistrukturerade personliga intervjuer med aktiva och tidigare styrmän verksamma i svenskt farvatten. Studiens resultat visar att samtliga intervjurespondenter var eniga om vad definitionen av incident och olycka var. Dock visade det sig i resultatet att de hade olika syn på trafikincidenter och vilka avståndkriterier i praktiken det innebar.
Keywords: Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik;Innovation & Entrepreneurship;Reliability and Maintenance
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256277
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.