Fantastiska spelmekaniker och var man hittar dem - En utforskning av unika designm ojligheter inom fysikbaserade videospel

Examensarbete för kandidatexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256390
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
256390.pdfFulltext5.47 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Titel: Fantastiska spelmekaniker och var man hittar dem - En utforskning av unika designm ojligheter inom fysikbaserade videospel
Författare: Andersson, Åke
Jonsson Damgaard, Thomas
Nilsson, Algot
Romeborn, Anna
Strandell, Razmus
Sammanfattning: Syftet med detta projekt har varit att utforska designmöjligheter i videospel baserade på fenomen från sällan använda fysikområden. För att hitta intressanta outforskade fysikområden som skulle kunna användas har en dokumentation av tidigare spel skapats, varefter en analys av deras fysikanvändning har utförts. Därefter gjordes en kartläggning av dessa, vilken användes för att hitta de olika fysikområdena som vi ville utforska. För att nå projektets syfte har fem egna implementationer i form av minispel skapats, där fenomen från de olika fysikområdena vi valt att utforska lyfts fram som den centrala spelmekaniken. Dessa fem minispel utforskar stråloptik, kvantfysik, lagrangesk mekanik, relativitetsteori, och strömningsmekanik. Spelidéer som utforskar fyra andra fysikområden utvecklades även, utan motsvarande implementationer. Dessa fysikområden är kretslära, elektriska fält, elektromagnetism, och fourieroptik. Implementationerna visar att det finns mindre utforskade fysikområden att skapa intressant gameplay kring. Dock visar projektet att användningsmöjligheten med de olika fysikområdena varierar. Störst potential ses i relativitetsteori och kvantfysik; där finns fenomen som inspirerar till spännande nya mekaniker. Vår slutsats är därmed att det finns designmöjligheter i att även utnyttja sällan använda fysikaliska fenomen i videospel.
Nyckelord: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Utgivningsdatum: 2018
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256390
Samling:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!