Better Together - En Android mobilapplikation för ökad fysisk aktivitet

Examensarbete för kandidatexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256393
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
256393.pdfFulltext44.33 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Titel: Better Together - En Android mobilapplikation för ökad fysisk aktivitet
Författare: Brunzell, Anna
Finne, Rebecca
Granqvist, David
Tengman, Rasti
Werme, Stina
Sammanfattning: Denna rapport beskriver framtagningen av en androidapplikation. Syftet med applikationen är att motivera människor till en ökad fysisk aktivitet i vardagen. En stillasittande livsstil kan på många sätt bidra till en negativ hälsa. Idag har de flesta tillgång till en smartphone, därför är en mobilapplikation ett bra verktyg som kan användas för att nå ut till människor och motivera. Rapporten beskriver de metoder och verktyg som använts under arbetets gång. En kravspecifikation togs fram där gruppen kom fram till de krav som var nödvändiga för en fungerande applikation, resterande krav prioritetsordnades. Under projektets gång utfördes tre användartester, ett i tidigt stadie för att bekräfta kravspecifikationen, en digital för att testa användargränssnittet och ett tredje efter implementationen för att testa helheten av applikationen. Resultatet av arbetet ledde till en mobilapplikation som genom spelifiering motiverar användaren till en mer aktiv vardag. Applikationen har tre huvudsakliga funktioner, att logga daglig motion, konditionsträning och gymträning. Poäng delas ut för all loggad aktivitet. Övrig funktionalitet är att användare via en poängtavla kan tävla mot sina vänner. Slutligen diskuteras resultatet, designval och andra insikter från projektet. Utifrån diskussionen och användartester har slutsatser om applikationens användarvänlighet och hur väl den uppfyller sitt syfte kunnat dras.
Nyckelord: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Utgivningsdatum: 2018
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256393
Samling:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!