A Survey of Transport Simulation Tools - Comparing free tools for simulating autonomous vehicles in traffic and logistics networks

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256638
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
256638.pdfFulltext1.78 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: A Survey of Transport Simulation Tools - Comparing free tools for simulating autonomous vehicles in traffic and logistics networks
Författare: Hultén, Jonas. A.
Sammanfattning: With the emergence of autonomous transport vehicles it becomes desirable to simulate and evaluate their behavior before they begin operating on the open road. In this work we study three simulator platforms for traffic and logistics simulation and evaluate them over eleven criteria and three scenarios. We find that none of the simulators is strictly better than any of the others, instead excelling in handling different classes of problems, such as simulation of goods transport or fuel consumption estimation.
Nyckelord: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Utgivningsdatum: 2019
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256638
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!