Hur kommer Sea Traffic Management att påverka kommunikationen i sjöräddning?

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256675
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256675.pdfFulltext11.73 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Hur kommer Sea Traffic Management att påverka kommunikationen i sjöräddning?
Authors: Andersson, Eddie
Liljefält, Jim
Abstract: Idag är Sea Traffic Management (STM) ett omtalat ämne inom sjöfartsklustret i Europa då dess syfte är att effektivisera både tidsmässigt och miljömässigt och framförallt göra sjöfarten säkrare för alla inblandade. Detta sker genom ett flertal tjänster varav några av dem är funktionella i Search and Rescue (SAR). Syftet med denna studie var att ta reda på hur båtar med olika teknisk prestanda kommunicerar och hur deras situationsuppfattning påverkas i sjöräddningsinsatser när enheterna kommunicerar på olika sätt. Med STM kommer funktioner som chatt, delning av områden och rutter via internet och Automatic Identification System (AIS). Det medför att mycket av den information som idag skickas via radio istället kan skickas direkt till berörd enhet som textmeddelande. Detta undersöktes genom att utföra en sökövning på räddningsstationen Rörö med båtar med olika teknisk prestanda och analysera kommunikationen som skickades. Resultatet visar på tendenser att båtar med förmågan att kommunicera via flera kommunikationsmöjligheter, STM och radio, har en bättre uppfattning av situationen än enheter utan.
Keywords: Marin teknik;Marine Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256675
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.