Validerande pilotstudie av befintlig drivbaneberäkningsmodell vid SAR-operationer

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256680
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256680.pdfFulltext3.18 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Validerande pilotstudie av befintlig drivbaneberäkningsmodell vid SAR-operationer
Authors: Jakobson, Mathias
Kjellin, Robin
Abstract: Medlemsstater av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) samt internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) samarbetar globalt för ett heltäckande efterforskning och räddningssystem (SAR) vilket delegeras ner till nationell nivå. Sjöfartsverket ansvarar för efterforskning och räddningstjänst inom svenskt sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren. Sjö och flygräddningscentralen (JRCC) i Göteborg använder beräkningsmodulen BaltSAR för att inkludera väderprognoser vid drivbaneberäkningar och fastställande av sökområde för att undsätta nödställda till sjöss. Studien jämför tre drivbaneberäkningar hämtade från BaltSAR mot ett fälttest utfört på Sveriges västkust. Testet omfattar observationer av sex flytobjekt utförda över sex timmar i en simulerad manöverbordsituation. Flytobjekten efterliknar tre flytprofiler illustrerade i IAMSAR för personer i vatten. Vidare jämförs resultaten mot en manuell beräkning baserad på IAMSAR volym II. Aktuella väderfaktorer skiljer från prognoser vilket försvårar BaltSARs prediktioner och leder till hög drivhastighetsprediktion. Jämfört med fältstudien uppskattar BaltSAR dubbelt så lång drivbana i samtliga beräkningar. Rapporten utgör en grund med rekommendationer för vidare studier.
Keywords: Marin teknik;Marine Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256680
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.