En färgglad studie. Undersökning om felblandning av tvåkomponentsfärg.

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256681
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: En färgglad studie. Undersökning om felblandning av tvåkomponentsfärg.
Authors: Larsson, Joacim
Fredriksson, Gustav
Abstract: Svenska rederier lägger i dag stor vikt på att deras fartyg skall se fina ut och skydda fartygen mot korrosion. För att uppfylla dessa krav använder idag rederierna tvåkomponentsfärg. Denna färg ger god korrosionsresistens och håller samtidigt glansen längre för att ge fartyget en fin look. Färgens specifika egenskaper fås av den kemiska reaktionen mellan härdarkomponent och baskomponent, vilket ger ett mycket starkt skydd om det utförts på ett korrekt sätt. Ombord upplevs det att härdare används i för stor grad vid blandningen vilket kan resultera i en sämre kvalité på färgen. Denna studie undersöker om blandningen i förhållandet av tvåkomponentsfärger har någon kvalitéspåverkan om för mycket härdare tillsätts. Detta gjordes med hjälp av en fallstudie som resulterade i att intervjuer genomfördes med olika delar av sjöfartsnäringen. Respondenterna i studien frågades om deras syn kring felblandning. Rederier samt färgtillverkaren som tillfrågades kunde alla påvisa att det finns en tendens till felblandning sker ombord. I en kalkyl illustreras de kostnader som uppstår om färg blandas på ett inkorrekt sätt.
Keywords: Marin teknik;Havs- och vattendragsteknik;Marine Engineering;Ocean and River Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256681
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.