Produktutveckling av gripdon och palett för kollaborativa robotar vid medelstora produktionsvolymer

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256692
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256692.pdfFulltext7.63 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Produktutveckling av gripdon och palett för kollaborativa robotar vid medelstora produktionsvolymer
Authors: Lund, Michael
Chu, Viktor
Keywords: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Maskinteknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Mechanical Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256692
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level Theses



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.