Analys och konstruktion av fjäderutmattningssystem

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256703
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256703.pdfFulltext2.91 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Analys och konstruktion av fjäderutmattningssystem
Authors: Berg, Marcur
Källman, Nils
Abstract: Lesjöfors AB avser att i olika sammanhang presentera tekniken kring en unik variant av ett fjäderutmattningssystem på mässor och liknande sammanhang. För att möjliggöra detta behövs en mindre, mobilare variant av ett redan existerande fjäderutmattningssystem producerat och ägt av Lesjöfors AB. Systemets huvudsyfte är att demonstrera den unika tekniken men används även för att utföra tester på mindre fjädrar. Projektets fokus kretsar kring processen att skala ner och omkonstruera det befintliga systemet till ett system passande för uppgiften utan att äventyra dess fundamentala syfte eller effektivitet. Arbetsprocessen involverar validering av systemets unika momentfördelning med hjälp av MATLAB grundat på givna geometriska parametrar. Samtidigt skapas CAD-modeller, hållfasthetsanalyser, måttsättning, helhets -och detaljritningar samt rekommenderad produktlista och drift av systemet. Den slutgiltiga konstruktionen erbjuder ett lättöverskådligt och kompakt system vilket uppfyller de krav arbetet grundas på. Nyckelord:
Keywords: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Maskinteknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Mechanical Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256703
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.