Att främja cykling: Hur GoCo Health Innovation City kan leda vägen

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256710
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256710.pdfFulltext26.16 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Att främja cykling: Hur GoCo Health Innovation City kan leda vägen
Authors: Andersson, Ludvig
Emanuelsson, Karl
Ferreira Sandberg, Julia
Lundberg, Rikard
Skåreby Kalaaji, Aida
Sundestrand, Linnea
Keywords: Produktion;Hållbar utveckling;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Maskinteknik;Production;Sustainable Development;Innovation & Entrepreneurship;Mechanical Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256710
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor Theses (IMS)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.