Kvalitetssäkring vid additiv tillverkning

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256900
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256900.pdfFulltext6.4 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Kvalitetssäkring vid additiv tillverkning
Authors: Nikolic, Sasa
Abstract: I denna rapport utvärderas det hur processen för additiv tillverkning via Markforged Mark Two ska gå till för att komponenterna som printas enligt den ska kunna kvalitetssäkras. Detta är alltså ett teoretisk arbete där fokus ligger på att beskriva hur en process bör se ut. För att hitta eventuella brister i processen utförs en riskanalys för de olika stegen i processen. Uppdelningen är: Framtagning av materialdata, i denna del läggs mycket tid på att definiera vilka materilaparametrar som blir nödvändiga att ha med för att senare kunna utföra beräkningar. Ett materialdatablad tas fram som reslutat av denna del. Implementering i beräkningsmodellen, vid denna del definieras det hur materildatan ska hanteras. Konstruktion, en kortare konstuktionsguid tas fram som delas upp i två delar. Vid den första ligger fokus på rekommendationer utifrån hållfasthet för komponenten. Vid den andra läggs fokus på de berägränsingar utifrån Markforged Mark Two printern samt tillvekningsmetoden. Beräkningar, då det saknas materilparameterat för Onyx som är tillvekingsmaterialet blir beräkningsdelen omöjlig att utföra fullt ut. Däremot så beskrivs det hur denna bör utföras och rapporteras efter att materilparametrarna tagits fram. Slutligen beskrivs hur processen vid additivt tillverkade komponenter bör utföras och hur kvalitetskontroller bör vara. Projektet utförs vid Deva Mecaneyes kontor i Västerås.
Keywords: Materialvetenskap;Produktion;Maskinteknik;Materialteknik;Materials Science;Production;Mechanical Engineering;Materials Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256900
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.