Felkorrigerande koder

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256982
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256982.pdfFulltext863.44 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Felkorrigerande koder
Authors: Carlström, Klara
Davidsson, Fredrik
Jonsson, Victor
Mohamadi, Ahmed
Abstract: Att skydda ett meddelande från fel som kan uppstå under en överföringsprocess är något som måste göras vid all möjlig data- och informationskommunikation. ReedSolomon-koder är en klass av felkorrigerande koder som gör just detta. Det här arbetetet innehåller en matematisk härledning av Reed-Solomon-kodernas optimala egenskaper samt en implementering av meddelandet KODNINGSTEORI i form av en QR-kod (Quick Response). Vi förklarar begrepp såsom kod och felkorrigering och studerar algebraiska begrepp inom ring-och kroppteori samt cykliska polynomkoder och primitiva polynom. Vi bevisar matematiskt att Reed-Solomon-koderna är optimala idenmeningattdeuppfyllerSingletonsgräns.DenQR-kodsomharimplementerashar kapacitet att korrigera upp till 15 % felaktig indata med hjälp av en Reed-Solomon-kod.
Keywords: Matematik;Mathematics
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mathematical Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256982
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.