Konceptframtagning av ram till eldriven motorcykel

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/257127
Download file(s):
File Description SizeFormat 
257127.pdfFulltext14.53 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Konceptframtagning av ram till eldriven motorcykel
Authors: Kiprianoff, Christian
Samsioe, Björn
Abstract: Syftet med detta arbete var att konstruera en ram till en eldriven motorcykel på uppdrag av företaget Regent Motorcycles. En referenslösning valdes i form av den typ av ram som sitter på Regent Motorcycles befintliga prototyp. En marknadsundersökning och kundintervju genomfördes för att ta fram ytterligare två potentiella koncept för en ram, utöver referenslösningen. Därefter utvärderades dessa tre koncept med hjälp av en AHP och en Pugh-matris för att se vilket av dessa som uppfyllde kundens krav på bästa sätt samt passade bäst för användningsområdet. Denna utvärdering visade att ramtypen half duplex cradle, som även var vår referenslösning, mötte prioriteringarna på bästa sätt. Det konstaterades dock att eftersom motorcykeln endast skall produceras i en serie på hundra enheter är det lämpligt att översätta prototypens pressade ramkonstruktion till en konstruktion med bockade och svetsade rör. Det beslutades också att materialet på ramen skulle begränsas till stål av legeringstypen krom-molybden eftersom det var ett önskemål från kundens sida. Därefter skedde en CAD-konstruktion av konceptet med dagens prototyp som referens. Konceptet analyserades därefter med avseende på spänningar i en FEM-analys för att kontrollera att konceptet klarade av de krav som ställdes utifrån valt material samt enligt SFRO:s rekommendationer. För de lastfall där det var nödvändigt för att säkerställa funktionen analyserades även deformationerna. FEM-analyserna visade att deformationerna var inom godtagbara nivåer. Spänningsnivåerna var däremot något höga på vissa ställen i modellen. Därför modifierades konceptet något och förstärktes upp i kritiska områden. Ytterligare en FEM-analys genomfördes. Där det var nödvändigt gjordes ytterligare en omkonstruktion med efterföljande FEM-analys. När spänningsnivåerna och deformationerna var inom godtagbara nivåer exporterades modellen som en CAD-fil. Den framtagna CAD-modellen och arbetet ligger till grund för det framtida koncept som eventuellt kommer att lanseras på marknaden av Regent Motorcycles under 2020.
Keywords: Materialvetenskap;Teknisk mekanik;Materials Science;Applied Mechanics
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper : 2019:39
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/257127
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.