Hur skall byggbranschen arbeta för att beställarens byggnadsspecifika kravställningar förverkligas? - En undersökning av två byggföretag i Göteborgsregionen

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/257221
Download file(s):
File Description SizeFormat 
257221.pdfFulltext516.3 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Hur skall byggbranschen arbeta för att beställarens byggnadsspecifika kravställningar förverkligas? - En undersökning av två byggföretag i Göteborgsregionen
Authors: Schulz, Alexander
Magnusson Mäkinen, Mattis
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/257221
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.