Kundcentrerad produktionsutveckling av lyftvagn

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/257235
Download file(s):
File Description SizeFormat 
257235.pdfFulltext2.07 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Kundcentrerad produktionsutveckling av lyftvagn
Authors: Helgegren, Carl
Abstract: Syftet med detta arbetet är att på ett konkret sätt påvisa vikten av att följa en grundlig och strukturerad produktutvecklingsstrategi. Det vill säga vikten av att göra rätt från början och inte slösa på resurser för att nå ett så bra resultat som möjligt till kund. Quality Function Deployment (QFD) heter den metoden använts för att bevisa just detta. QFD konkretiseras i detta arbetet genom att appliceras efter en önskad kravbild för framtagning av en lyftvagn. Först bryts problemet på ett metodiskt tillvägagångssätt ner, varpå detta sedan analyseras vidare och studeras mer noggrant genom bl.a. Kano metoden för att i större utsträckning förstå kundens behov. En mycket viktig del i QFD sker därefter när dessa krav som till en början kan verka abstrakta och svåra att definiera översätts till fysiskt mätbara parametrar, s.k. tekniska krav. Tillsammans med kundkraven jämförs därefter de tekniska kraven korsvis med varandra för att tydligt kartlägga deras direkta beroende av varandra i matrisen House Of Quality (HOQ). Matrisen HOQ kan ses som kärnan i QFD och används sedan som hjälp till att ta fram en preliminär produktspecifikation varpå sedan konceptgenereringen kan ta avstamp från.
Keywords: Materialvetenskap;Produktion;Maskinteknik;Materialteknik;Materials Science;Production;Mechanical Engineering;Materials Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/257235
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.