Skiftöverlämning i sjukvården - En undersökning om effektiva möten och effektiv kommunikation

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/257350
Download file(s):
File Description SizeFormat 
257350.pdfFulltext1.25 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Skiftöverlämning i sjukvården - En undersökning om effektiva möten och effektiv kommunikation
Authors: Melander, Elin
Lövdinger, Fiona
Abstract: Den svenska sjukvården står inför ett förändringsbehov för att kunna möta de framtida behov som beräknas uppstå. Tidigare studier utförda på Sahlgrenska universitetssjukhuset visar på brister i standardiserade arbetssätt vilket leder till minskad kvalité och effektivitet i arbetet. Denna rapport syftar till att undersöka hur informationsöverlämningen i dagsläget sker mellan olika arbetslag på Sahlgrenska universitetssjukhuset genom att analysera olika parametrar för effektiva möten och effektiv kommunikation. Utöver detta har även en rekommendation med förbättringsmöjligheter tagits fram för att bemöta de problemområden som upptäckts. Genom observationer och intervjuer på fem olika avdelningar på sjukhuset har flertalet problem identifierats under informationsöverlämningen så som bristande syfte, avsaknad av agenda, ofokuserade deltagare, brist på uppföljning av information samt inkomplett kommunikation. För att bemöta de problem som identifierats har följande rekommendationer tagits fram: • Införande av både läsrapport och muntlig rapport • Fastställande av mötestider • Skapa anpassade mötesrum • Skapa rollen mötessamordnare • Framtagande av standardiserade checklistor • Undersöka nuvarande visualiserande hjälpmedel • Implementation av en kommunikationsmodell
Keywords: Transport;Övrig industriell teknik och ekonomi;Transport;Other industrial engineering and economics
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/257350
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.