Prissättning vid marknadsintroduktion av autonoma och elektrifierade lastbilstransporter

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300213
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-19-01.pdf551.08 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Prissättning vid marknadsintroduktion av autonoma och elektrifierade lastbilstransporter
Authors: Dahm, Jacob
Dunér, Felix
Hällqvist, Simon
Roos Radevski, Romeo
Walman, Adam
Ågren, Pernilla
Abstract: Syftet med denna studie är att hitta en lämplig prissättningsstrategi vid introduktionen av elektriska och självkörande transportlösning på den svenska godstransportmarknaden på väg. Studien ämnade att undersöka hur olika aspekter av det nuvarande värdeerbjudandet från transportörer värderas av transportköpare för att applicera denna förståelse för att välja rätt prissättningsstrategi. Ett flertal djupintervjuer genomfördes med respondenter från både köpande och säljande aktörer på den svenska fraktmarknaden. Resultaten visade att majoriteten av transportköparna på marknaden är mycket priskänsliga men att det finns segment av marknaden som värderar en ekologiskt hållbar transport högt. Dessa upptäckter indikerar att en transporttjänst med ett lägre pris än dagens snabbt hade kunnat få en stor marknadsandel men att det även finns en möjlighet till en högre prissatt tjänst genom att rikta sig mot köpare men en hög efterfrågan på ekologiskt hållbar transport.
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-19-01
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300213
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.