Utvärdering av inomhusklimatkrav i kontorsbyggnader- Inneklimatkravens påverkan på termisk komfort och energianvändning

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300344
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20-19-24.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Utvärdering av inomhusklimatkrav i kontorsbyggnader- Inneklimatkravens påverkan på termisk komfort och energianvändning
Authors: Olsson, Linn
Strålberg, Kristin
Abstract: Idag spenderar vi i genomsnitt 90 % av vår tid inomhus i hemmet, på skolan eller på jobbet. Därav krävs ett bra inomhusklimat. Inomhusklimatet på en arbetsplats påverkar till stor del hur arbetsmiljön upplevs, hur brukarna mår och trivs. Målet är att förse byggnader med tillfredställande luftkvalité. Enligt Boverkets byggregler ska en byggnads installationer för uppvärmning, kylning och ventilation vara projekterade och utförda så att dess energiförbrukning påverkar miljöförändringarna så liten som möjligt, samtidigt som komforten för brukarna är godtagbar. I detta examensarbete utreds vilka klimatparametrar som kan ändras i ett kontorshus i syfte att spara energi utan negativa konsekvenser för brukarna. Informationssökning genomförs för att studera tidigare forskning på vad konsekvenserna för brukarna blir av sänkta lufttemperaturer och luftflöden, samt för att ta reda på de nuvarande kraven och branschens standarder. Resultatet av människors upplevelse vid sänkta komfortkrav tas fram genom PMV- och PPD- index. Av resultaten kan man dra slutsatsen att termisk komfort kan uppnås vid olika termiska förhållanden. Innan komfortkraven i en kontorsbyggnad kan uppdateras i syfte att minska energianvändningen, bör mer forskning göras om hur människans påverkas av inomhusklimatet.
Keywords: energibesparing;ventliationssystem;driftenergi;inomhusklimat;DCV;temperatur;PMV;PPD;termisk komfort;produktivitet
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300344
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.