Hur kan Kinas One Belt One Road initiative påverka handeln på sjövägen längs med Asien och Europa

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300345
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Hur kan Kinas One Belt One Road initiative påverka handeln på sjövägen längs med Asien och Europa
Authors: Leo, Jakob
Abstract: Projektet OBOR (One Belt One Road) skapades av president Xi Jinping år 2013. OBOR är ett försök till att återskapa dem gamla silkesvägarna mellan Kina och Europa. Planen är att skapa en god och förbättrad infrastruktur på land och till sjöss mellan dem två kontinenterna. (Oboreuropecom, 2019). Detta arbetet undersöker med hjälp av litteratur och intervjuer sjöfartens utmaningar vad gäller sträckan mellan Asien och Europa på främst sjöväg. Här undersöks hur såvida inlandstransporter är en konkurrens till sjötransporter eller inte. Arbetet resulterar i en klar linje där dem intervjuade från olika näringsgrenar är överens med hur man tror sjöfarten kommer se ut. Nämligen positiv, främst då man tror att snabba inlandsvägar kommer ta frakt och gods från flygfrakten, snarare än sjöfarten.
Keywords: OBOR, Infrastructure, NSR, MSR, Ice Silk Road, TEU, Feeder, Shipping
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300345
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.