Kommunikationsmetoder för implementering av jordbävningståliga byggtekniker i Nepal

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300461
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20-18-43 Carolina Nilsson - Hoda Karamzadeh.pdf6.13 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Kommunikationsmetoder för implementering av jordbävningståliga byggtekniker i Nepal
Authors: KARAMZADEH, HODA
NILSSON, CAROLINA
Abstract: Arbetet undersöker de metoder som organisationen Build Up Nepal använder sig av när de kommunicerar med invånare i nepalesiska byar där nya jordbävningståliga byggtekniker introduceras. Rapporten för denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur kommunikationen med invånarna kan förbättras och effektiviseras. Arbetet har utförts dels i Göteborg och dels i Nepal. I Nepal har det utförts på Build Up Nepals huvudkontor i Patan och i byarna där organisationen är verksam. Information har samlats genom en litteraturstudie, genom intervjuer och genom observationer i byarna. En instruktionsfilm och ett designförslag för en mobilapplikation eller mobilanpassad websida har skapats av oss för att studera hur användbara dessa verktyg är. Fokus i denna studie har varit att studera hur kunskap på bästa sätt kan förmedlas till byborna för att skapa möjligheter för byborna att lära sig nya byggtekniker samt hur man i kommunikation med byborna kan minska risken för missförstånd och hur man kan säkerhetsställa att byborna på egen hand kan bygga hus av god kvalité utan organisationen Build up Nepals närvaro ute i byarna. Resultaten visar att det är väsentligt att kommunikationen hålls enkel och tydlig på grund av bybornas generellt sett låga utbildningsnivå. Att hålla utbildning på plats i byarna, så som sker i dagsläget, är viktigt. Kommunikationsmedel som till exempel manualer och film, kan göra mycket nytta om de införs fullt ut och används i kombination med varandra. Resultatet visar även på att kommunikationen som inte sker i direktkontakt med byborna bör göras enklare och smidigare. Resultaten tyder på att Build Up Nepal gör mycket rätt i dagsläget men att utveckling och införande av fler verktyg för att underlätta kommunikationen skulle bidra till effektivare kommunikation och byggprocesser. Arbetet har haft fokus på hus byggda med CSEB (compressed stabilized earth blocks) som är det material som Build Up Nepal huvudsakligen använder.
Keywords: Jordbävningssäkerhet;kommunikation;CSEB;Nepal
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
Series/Report no.: ACEX20-18-43
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300461
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.