Kvantifiering av logistiska KPI indikatorer

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300558
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Examensarbete 2019 1 (4).pdf280.09 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Kvantifiering av logistiska KPI indikatorer
Authors: Al Wakkal, Walid
Charkas, Muhammed
Abstract: Den här rapporten genomfördes i uppdrag av möbelföretaget. Företaget levererar inrednings gods som kontorsmöbler till stora kunder och är verksam både i Sverige och utomlands. Företagets logistik apparat innefattar i dagsläget flödet från leverantörerna till deras lager eller vidare till deras externa montörer och sedan vidare till kund alternativt direkt till kunden vid större inköp. Företagets logistik har vuxit de senaste åren och verksamheten håller på att effektivisera deras logistik genom att göra en genomlysning av deras av KPI:er. I enlighet med företagets önskan så benämns företaget bara som möbelföretaget. Examensarbetets syfte är att göra en genomlysning av verksamhetens KPI:er för att sedan kunna skapa en grund för effektivare logistik vilka innebär analyser av verksamhetens KPI:er. Företagets använder sig av tre stycken primära KPI:er (Leveransprecisionen, Genomsnittliga ordervärdet och Montage kostnad) som byggs upp av sammanlagd sju bidragande faktorer. De bidragande faktorerna analyserades på deras nuvarande prestation i relation till de uppsatta målen genom information hämtad från intervjuer och data från företaget. En färgskala bestående av tre färger (grönt,gul och röd) implementerades för att visa prestationen av KPI:er. Grönt innebär mycket bra i relation till sina mål, gul innebär ok och röd betydde att det inte når målen. Examensarbetet visade att bara en KPI leveransprecisionen inte nådde de tillsatta målen. För att ta itu med problemet så måste företaget analysera och förbättra aspekterna som bidrog till en dålig leveransprecision. De andra KPI:er ansågs ligga bra i relation till de uppsatta målen och var inte i behov av förbättrings analyser. Examensarbetet gav upphov till flera aspekter för vidare studier som till exempel utvärdering av förbättrings analyser samt utvärdera de bakomliggande aspekterna för leveransprecisionen.
Keywords: KPI ,Key performance indicator, Leveranser, Inköp, Möbelföretaget, Effektiv logistik
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300558
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.