Utveckling av en digital skrivtavla

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300614
Download file(s):
File Description SizeFormat 
CSE 19-30 Sjöö Sonesson ODR.pdfCSE 19-30 Sjöö Sonesson781.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Utveckling av en digital skrivtavla
Authors: Sjöö, Amanda
Sonesson, Christer
Abstract: Under senare år har allt mer nytänkande digitala system kommit ut på marknaden för undervisning med syftet att förenkla för landets skolor. Undersökningar visar att dessa kan leda till ökad effektivitet i utbildningen. Syftet med detta projekt är att designa ett sådant system som ska kunna effektivisera undervisningen ytterligare. I det första steget utvärderades existerande system och baserat på utvärderingen togs ett nytt koncept fram. Den slutgiltiga lösningen kom att utgå från en ritplatta som kan placeras på ett podium kopplad till en projektor eller skärm. Med denna lösning kan föreläsaren bland annat vara vänd mot eleverna under undervisningen, något som syftar till att öka graden av publikkontakt. I nästa steg utvecklades mjukvaran till det program som ska användas på ritplattan. Huvudfokus för mjukvaran var att utveckla ett så enkelt och användarvänligt användargränsnitt som möjligt. Till sist anordnades användartester med föreläsare och andra anställda från Chalmers. Testarnas intryck av konceptet var positivt men samtidigt upptäcktes förbättringsområden hos ritprogrammet och dess funktioner.
Keywords: Digitalt utbildningsverktyg;pedagogik;interaktiv skrivtavla;ritplatta;ritprogram
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300614
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.