Exoskelett för montagearbete inomhus: Utvärdering av exoskelett för industriell användning med fokus på undertaksmontering

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300757
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Exoskelett för montagearbete inomhus: Utvärdering av exoskelett för industriell användning med fokus på undertaksmontering
Authors: Claesson Höjer, Erik
Tahric, Denis
Abstract: Arbetet behandlar möjligheterna kring adaptering av artificiella exoskelett inom yrket undertaksmontering. Exoskelett i industriell kontext är utrustning tillverkat med ändamålet att generera stöd till människan, eller ytterligare assistans, för att förebygga skador och öka produktivitet i arbetet. Exoskelett påstås, av tillverkarna, förebygga muskuloskeletala diagnoser vid användning. Muskuloskeletala diagnoser står för 33 % av de totala arbetarkompensationskostnaderna i USA, vilket motsvarar 20 miljarder dollar årligen i direkta kostnader för företag (Middlesworth, u.å.). Vid undersökandet av yrket undertaksmontering framkom det att flera av de förekommande arbetsmomenten värderades, enligt ergonomiska belastningsanalyserna RULA, REBA och KIM 1, vara i behov av förändring. Arbete över axelhöjd identifierades ha störst negativ påverkan på undertaksmontörer i arbete. Jacobsson, Löfqvist och Nordander (2018) konstaterar, efter utförandet av tekniska mätningar på en undertaksmontör i arbete, att arbetaren spenderade cirka 10 % av arbetspasset med armarna positionerade över axelhöjd. Vid evaluering av exoskelettens förmåga att förebygga muskuloskeletala diagnoser undersöktes utförda tester på utrustningar samt reaktioner från användare vid implementering av tekniken. Det framkom att en stor mängd reaktioner på användning av exoskelett var positiv och resultaten från tester visade även att det var framgångsrikt i att förebygga muskuloskeletala överbelastningar. Det visade sig att en del utrustningars belastningsreduceringar på specifika områden på kroppen resulterade i att andra delar på kroppen belastas mer. Detta konstaterades aldrig via undersökta studier att vara ett kritiskt problem, men att vidare långsiktiga undersökningar rekommenderas. Adaptering av exoskelett inom undertaksmontering anses, av rapportens författare, vara möjlig. De mest lämpade för användning inom undertaksmontering är de exoskelett som är avsedda att reducera belastningen på användarens överkropp. Bristande information angående utförda tester på undertaksmontering i helhet resulterade i svårigheter vid utvärdering av de olika modellerna eftersom att det inte är säkert hur de presterar gentemot varandra. För att säkerställa detta krävs utförande av tester som mäter belastningsfördelning, på förekommande arbetsmoment inom undertaksmontering, då de olika modellerna används. De rekommenderade exoskeletten anses dock vara väldigt lika och har därmed liknande användningsområden.
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300757
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.