Montering av säkringslåda: Implementering av Low-cost Automation på Volvo Lastvagnar AB

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300843
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Montering av säkringslåda (slutlig) Albin Andersson Honkala, Niklas Holländer.pdf3.82 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Montering av säkringslåda: Implementering av Low-cost Automation på Volvo Lastvagnar AB
Authors: Andersson Honkala, Albin
Holländer, Niklas
Abstract: Detta examensarbete utfördes på Volvo Lastvagnar AB. Företagets vision är att skapa konkurrenskraftiga produkter och tjänster grundat ur deras kärnvärderingar kvalité, säkerhet och miljö. Huvudmålet med projektet var att testa samt undersöka om implementeringen av Low-cost Automation är möjlig vid montering av säkringslådor tillhörande olika modeller av lastvagnar. Detta för att förenkla samt öka graden automation för lättare typer av montering vid deras slutmontering utan behov av höga investeringskostnader. För att studera detta har projektet innefattat specifik utvärdering och användning av roboten Dobot Magician vilket medförde robotprogrammering samt utveckling av verktyg, magasin och layout design med referens och hänsynstagande till robotens särskilda egenskaper. Efter utförandet av projektet kan det fastläggas att det finns potential för implementering av Low-cost Automation genom användning av Dobot Magician på Volvo Lastvagnar AB.
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300843
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.