Inverkan på luftkvalité av växtväggar med ätbara krukväxter

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301346
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20 Jesper Söderlund, Anton Käll Frisk.pdf2.17 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Inverkan på luftkvalité av växtväggar med ätbara krukväxter
Authors: Söderberg, Jesper
Käll Frisk, Anton
Abstract: Inomhusmiljö är en miljö som människor numera tillbringar stora delar av sitt liv i, en miljö som fortfarande är främmande för oss då vi ursprungligen har befunnit oss i miljöer präglade av växter och annan grönska. Till följd av lågenergihus och att fler tekniska apparater tar plats, är dessa miljöer ofta förorenade och människor som vistas där riskerar att få negativa hälsoeffekter som huvudvärk, hosta, yrsel, trötthet, illamående och slemhinnor med nedsatta funktioner. Detta är ett syndrom som studerats aktivt och som kallas ”Sjuka hus-sjukan”. Denna rapport behandlar olika föroreningars egenskaper, teori bakom hur växtväggar fungerar och de processer växtväggar använder för att rena luften från föroreningar. Rapporten behandlar även olika metoder för att rena luften med hjälp av växtväggar, dels genom tidigare litteraturstudier, dels genom egna undersökningar. Syftet med rapporten är att tillsammans med teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren, som inriktar sig på samhällsbyggnad, undersöka vilken reningseffekt växtväggar med ätbara krukväxter har på luften i kontorsmiljöer. Detta undersöktes med hjälp av tidigare litteraturstudier, mätningar på en framtagen passiv växtvägg från forskningsarenan HSB Living Lab, samt mätningar på en egenframtagen aktiv växtvägg på Bengt Dahlgren. HSB Living Lab är samarbetspartner med både Chalmers tekniska högskola och Bengt Dahlgren, och deras mål är att skapa framtidens boende. Mätningar från Bengt Dahlgren och HSB Living Lab visar att luftförorening av partiklar och koldioxid minskar för mätningarna då den aktiva- och passiva växtväggen var på plats jämfört med då de inte var på plats. Detta om man jämför mätresultaten mellan samma mätinstrument de utfördes med, samt bara tittar på mätningarna som utfördes under fyra timmar. Tillförlitligheten av mätningarna kan diskuteras då mätningarna påverkas av till exempel utomhusluften samt olika händelser som att mätningarna skedde i en inomhusmiljö där människor rörde sig fritt.
Keywords: Föroreningar;partiklar;koldioxid;växtvägg;inomhusmiljö;ventilation;biofiltrering;odlingsmedium;välmående;växter
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301346
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.