Marknadsdiffusion av solceller i Sverige

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301454
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-20-08.pdf3.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Marknadsdiffusion av solceller i Sverige
Authors: Carlsson, Mattias
Nyström, Erika
Söderström, August
Lundqvist, Emelie
Sonnerup, Thudor
Wallson, Samuel
Abstract: Med dagens klimatproblem är det viktigt att företag och industrier ställer om till förnybara och hållbara energikällor. Att anskaffa solceller och andra förnybara energikällor är ett steg mot att fasa ut fossila bränslen. En anskaffning av solceller medför ofta en stor initial investering, men detta behöver inte vara fallet. Den tjänstefieringstrend som omvälvt många industrier har även nått solcellsmarknaden och erbjudanden på solcellsmarknaden har förändrats och utvecklats som följd. På den svenska marknaden är det idag möjligt för företag att anskaffa solceller genom ett tredjepartsägandeskap, specifikt Power Purchase Agreement (PPA) och leasing. I rapporten används affärsmodeller som utgångspunkt för att bättre förstå varför vissa svenska företag och kommuner föredrar en lösning med tredjepartsägandeskap. Mot bakgrund i säljande företags affärsmodeller är syftet med studien att förstå anledningar bakom anskaffande av solceller genom ett tredjepartsägandeskap. Vidare undersöks även vilka solcellstjänstelösningar som erbjuds på den svenska marknaden. Studien har genomförts som en fallstudie där semistrukturerade intervjuer med solcellsdistributörer och kunder som anskaffat solceller genom ett tredjepartsägandeskap genomförts. Resultatet från intervjuerna kategoriserades och analyserades utifrån teorier gällande affärsmodeller, marknadsdiffusion av innovationer, samt marknadsdiffusion av solceller specifikt. Studiens resultat visar att det vanligaste alternativet på den svenska marknaden är turnkey. Vidare erbjuds även de tjänstefierade alternativen PPA och leasing, vilka faller under tredjepartsägandeskap. Detta kan bero på ett existerande informationsgap på marknaden gällande erbjudandena PPA och leasing. Resultatet av studien tyder också på att svenska företag och kommuner som anskaffat solceller genom ett tredjepartsägandeskap uppskattar avsaknaden av initial investering samt enkelheten med upplägget beträffande drift och underhåll. Vidare upplever kunderna att inte vara juridiskt ansvariga för anläggningen och att de själva inte kommer behöva besitta solcellskompetens som fördelar med ett tredjepartsägandeskap och bidragande faktorer till anskaffning.
Keywords: Tredjepartsägandeskap;TPO;solceller;power purchase agreement;PPA;leasing;marknadsdiffusion;solcellsmarknad
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-20-08
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301454
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.