Lastbilsflödet i en marin containerterminal

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301459
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-20-11.pdf1.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Lastbilsflödet i en marin containerterminal
Authors: Hansson, Edvin
Hellqvist, Joar
Ingemarsson, Adam
Linder, Theodor
Plantin, Filippa
van Ginhoven, Linus
Abstract: Precis som många andra branscher står hamnar inför utmaningen att kunna leverera effektiva och hållbara lösningar. Med en ökande volym av fraktade containrar sätts hanteringskapaciteten, i gränssnittet mellan marin containerterminal och inlandssida, på prov. Vid marin intermodal transport kommer 25 till 40 % av den totala kostnaden från korta lastbilstransporter till och från marina containerterminaler. För att minska kostnader och avtrycket på miljön kan delar av dessa effektiviseras. Med högre krav på hanteringskapacitet av containrar och lastbilars påverkan på intermodala transporter som bakgrund syftar denna studie till att föreslå potentiellt effektiviserande åtgärder för lastbilsflödet i en marin containerterminal. Studien utformades som en explorativ fallstudie. Genom att använda value stream mapping kartlades lastbilsflödet för att vidare identifiera orsaker till outnyttjad potential. Tillsammans med en datainsamling bestående av direktobservationer, intervjuer och registerdata kunde studien slutligen landa i åtgärder för att effektivisera lastbilsflödet. Slutsatser som dragits är att lastbilsflödet kan effektiviseras genom att implementera en informationslösning vilken förmedlar information på ett tydligt sätt. Ytterligare kan en ny kommunikationsväg underlätta befintliga kommunikationssvårigheter. Vidare rekommenderas att information kring lastbilar och deras arbete bör tidigareläggas i systemet under vissa omständigheter samt att sekvensen av två delprocesser bör bytas för att effektivisera flödet. Utöver det har flödets utformning kartlagts i delprocesser som kategoriseras utefter tillfört värde.
Keywords: effektivisering;intermodaltransport;lastbilsflöde;marin containerterminal;value stream mapping
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-20-11
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301459
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.