Hur implementeras och uppfattas genusperspektiv på läkarutbildningen?

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301470
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-20-21.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Hur implementeras och uppfattas genusperspektiv på läkarutbildningen?
Authors: Karlsson, Ella
Rydén, Malin
Wänell, Tilda
Abstract: En förutsättning för ett välfungerande samhälle är god vård för alla på lika villkor. Rapporter visar att både kvinnor och män riskerar att få felaktigt given vård på grund av genusbias. Studiens syfte är att undersöka lärares och studenters inställning till genus och genusmedicin, samt analysera hur en eventuell undervisning sker i ämnet. Studenter och lärare på Sahlgrenska akademin intervjuades, och deras svar analyserades med hjälp av relevant litteratur. Resultaten visar på en spridning av definitionen av genus, samt en sammanblandning av begrepp kopplade till ämnet. Sahlgrenska akademin har valt att integrera genusundervisning i befintliga kurser och studenter beskriver undervisningen som upprepande. Studenter saknar upplevd betydelse för genusmedicin i sin framtida yrkesroll och ämnets relevans bör presenteras tydligare i undervisningen.
Keywords: genus;genusmedicin;genusbias;läkarutbildningen;läkarprogrammet
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-20-21
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301470
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.