Världen

Samlingen innehåller modeller av byggnader av namngivna arkitekter eller konstruktörer från olika delar av världen förutom Norden.
Alla bilder är fria att använda under Creative Commons-licens CCBY.

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 216
 • Post
  Museo Ferroviario Pablo Neruda, tak
  (Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2021) Linton, Johan
  Railway museum eller “Museo Ferroviario Pablo Neruda” verkade ursprungligen som en reparationsanläggning för ånglok under första halvan av 1900-talet i Temuco, Chile. Nedgången av järnvägssystemet under 80-talet leder till att byggnaden överges. Efter att Temucos kommun bestämmer sig för att restaurera byggnaden och göra den till ett ångloksmuseum förklaras den och dess ånglok till ett nationellt monument år 1989. År 2010 efter en jordbävning som nästan förstörde strukturen startas ett restaureringsprojekt under ett program för kulturarv av regeringen. Målet var att den gamla restaureringsanläggningen skulle bli ett stort kulturcenter. Ombyggnationen och restaureringen ritades av Chauriye Stäger Arquitectos med Rodrigo Chauriye och Beatriz Stäger som ledande arkitekter. Den största utmaningen i bevarandet av byggnaden var restaureringen av den gamla betongstrukturen och att täcka konstruktionen med ett nytt tak för att skapa ett utrymme för musik och kultur. Lösningen blev en metallkupol täckt av två lager PVC. 8 stora betongväggar i byggnadens yttre kant konstruerades för att skydda strukturen mot framtida påfrestningar. Man ersatte även de tegelväggar som tagit skada av jordbävningar med stora paneldörrar i rostad corten som fungerar som entré till museet
 • Post
  Unterlinden Extension, Colmar, Detaljmodell
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2023) Olsson, Karl-Gunnar; Almawed, Magdalena; Gustavsson, Anton; Ohlin, Hilda
  Modellens fokus ligger på spiraltrappan som binder samman den underjordiska gången med den stora tillbyggnaden A. Trappan är 3d-printad och visas i sitt sammanhang med intilliggande ytterväggar samt tak. Fasaderna är i modellen uppbyggda av plywood och visar i snitt tjockleken på både väggar och tak. Exteriören är en bild av de verkliga materialen gjorda i papper. Runt trappan finns spacklad frigolit som ramar in det cirkulära och visar den i verkligheten putsade ytan. Skalan är 1:50 vilket möjliggör en jämförelse med Modell 1:10.
 • Post
  Louvre Pyramid, koncept rörelse
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2023-09-28) Warmboe, Alice; Holmberg, Wilma; Henning, Annika
  Louvren (Palais de Louvre) var under 1980-talet ett konstmuseum i världsklass som hade konst från hela världen. I och med bristerna med utrymme behövdes museumet expanderas. Den nya tillbyggnaden skulle nu lösa tre syften: en stor entré till besökarna, plats för konst och besökare, samt dagsljus till dem underjordiska rummen. Här bestämde sig arkitekten Pei att lösningen skulle bli en ny entré mitt på innergården i Cour Napoléon, formad som en pyramid. Syftet med att pyramiden skulle bli i just glas var för att inte skymma de historiska byggnaderna i bakgrunden och för att släppa igenom ljus. Pyramiden färdigställdes 1988 och omges också av tre mindre glaspyramider. Mycket kritik växte fram i det moderna förslaget. Många ansåg att pyramiden skulle äventyra de befintliga historiska byggnaderna för mycket och att kontrasten skulle bli för stor. Idag är pyramiden ett ikoniskt landmärke för Paris. I denna konceptmodell visas rörelsen av människorna till, och ner i, Louvrepyramiden. Genom de röda pärlorna syns det hur byggnaden drar till sig och sväljer stora grupper av människor som sedan fördelas ut genom museets källarplan.
 • Post
  Louvre Pyramid, koncept
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2023-09-28) Edlund, Clara; Ekdahl, Arvid; Englund, Alice
  Louvren (Palais de Louvre) var under 1980-talet ett konstmuseum i världsklass som hade konst från hela världen. I och med bristerna med utrymme behövdes museumet expanderas. Den nya tillbyggnaden skulle nu lösa tre syften: en stor entré till besökarna, plats för konst och besökare, samt dagsljus till dem underjordiska rummen. Här bestämde sig arkitekten Pei att lösningen skulle bli en ny entré mitt på innergården i Cour Napoléon, formad som en pyramid. Syftet med att pyramiden skulle bli i just glas var för att inte skymma de historiska byggnaderna i bakgrunden och för att släppa igenom ljus. Pyramiden färdigställdes 1988 och omges också av tre mindre glaspyramider. Mycket kritik växte fram i det moderna förslaget. Många ansåg att pyramiden skulle äventyra de befintliga historiska byggnaderna för mycket och att kontrasten skulle bli för stor. Idag är pyramiden ett ikoniskt landmärke för Paris. En konceptmodell som illustrerar mötet mellan en glaspyramid och en betongpyramid. Pyramiderna finner man i ett av rummen under marken i anslutning till Louvrens huvudentré.
 • Post
  Louvre Pyramid, översikt
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2023-09-28) Dotevall, Selma; Kadir, Prusha; Sandström, Emil
  Louvren (Palais de Louvre) var under 1980-talet ett konstmuseum i världsklass som hade konst från hela världen. I och med bristerna med utrymme behövdes museumet expanderas. Den nya tillbyggnaden skulle nu lösa tre syften: en stor entré till besökarna, plats för konst och besökare, samt dagsljus till dem underjordiska rummen. Här bestämde sig arkitekten Pei att lösningen skulle bli en ny entré mitt på innergården i Cour Napoléon, formad som en pyramid. Syftet med att pyramiden skulle bli i just glas var för att inte skymma de historiska byggnaderna i bakgrunden och för att släppa igenom ljus. Pyramiden färdigställdes 1988 och omges också av tre mindre glaspyramider. Mycket kritik växte fram i det moderna förslaget. Många ansåg att pyramiden skulle äventyra de befintliga historiska byggnaderna för mycket och att kontrasten skulle bli för stor. Idag är pyramiden ett ikoniskt landmärke för Paris. Modellen är en översiktsmodell över Louvren som visar den nya och gamla bebyggelsen med fokus på pyramiden. Modellen gestaltar rumsligheten mellan husen och hur det gamla möter det nya.