Världen

Samlingen innehåller modeller av byggnader av namngivna arkitekter eller konstruktörer från olika delar av världen förutom Norden.
Alla bilder är fria att använda under Creative Commons-licens CCBY.

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 172
 • Post
  SESC Pompeia Situationsplan
  (Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2022-09-30) Olsson, Karl-Gunnar; Adeen, Marcus; Sandberg, Astrid; Kjellberg, Julia
  Byggnad: SESC POMPEIA Plats: São Paulo, Brasilien Arkitekt: Lina Bo Bardi Modell: Skala 1:1500 BESKRIVNING AV MODELL & SKALA: Vad vill modellen visa? MÅTT ? ej applicerbart VAD En situationsplan som visar SESC Pompeia och en del av den omgivande staden São Paulo, Brasilien. HUR Vi har på röd valchromat med hjälp av laser graverat in en del av São Paulos landskap som omger komplexet SESC Pompeia. Över detta har vi placerat en grå papp, skuren i form av de gator och vägar som finns i området. Vi har dessutom valt att leda en gul sytråd, upphöjd någon centimeter över gatorna, för att ytterligare accentuera vägsträckningen och dess viktiga knutpunkter. VARFÖR Landskapsmodellen är ett viktigt komplement till de övriga modellerna för att förstå byggnadens placering och kontext i staden. Istället för att fokusera på de faktiska byggnaderna som omger SESC Pompeia har vi valt att fokusera modellen på de vägar som leder en till och från byggnaderna. Då det är ett relativt stort komplex ger landskapsmodellen även en överblick hur invånarna och användarna av byggnaden kan röra sig mellan de olika volymerna. —----------- Ett av huvudproblemen med den nya byggnaden av Bo Bardi var att organisera entréer och skapa vägar som skulle kännas tilltalande för användarna av SESC Pompeia. Arkitekten tog sig an utmaningen och idag är SESC Pompeia ett fint exempel som visar den arkitektoniska kvalitén av breda gångvägar och goda anlutningar till vägar omkring. Den passage som skapades används idag dagligen, som en väl etablerad gata, och fungerar som en förlängning av stadens andra gator. En artikel i ArchDaily beskriver den interna gatan som “nyckeln till projektets vitalitet”. https://www.archdaily.com/tag/sesc-pompeia
 • Post
  SESC Pompeia PALL, detalj
  (Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2022-09-30) Olsson, Karl-Gunnar; Thorén, Julia; Wessberg, Oliver; Winkler Åhlund, Emma
  SESC PPMPEIA STOOL Modell i skala 1:5 AV: Lina Bo Bardi, Marcelo Ferraz och Marcelo Suzuki FÖR: SESC Pompeia I: Sao Paolo, Brazil, 1980. PRODUKTIONSÅR: 1980-1989 VAD Pallen är del av en kollektion inredning skapad specifikt för SESC Pompeia och bär samma namn. Kollektionen är ett designsamarbete mellan Lina Bo Bardi, Marcelo Ferraz och Marcelo Suzuki. Pallens brutalistiska estetik speglar arkitekturen i byggnaden den designades för. Pallarna återfinns i komplexets bibliotek. Inredningens är skyddad och får inte kopieras eller lämna området, men en handfull exemplar har i efterhand skapats och finns idag hos privata samlare. På grund av den mycket begränsade upplagan kan en stol idag auktioneras ut för uppemot 200 000 kr HUR Pallen är uppbyggd av limmade lameller (dim 1x2 tum), runda plugg och kilade element. Möblerna är gjorda av olikfärgad massiv furu, som med år av användning får en fantastisk patina som gör varje objekt unikt. VARFÖR Modellen kompletterar gruppens övriga kollektionen av modeller och skalor genom att bidra med en känsla för centrets inredning och visa på hur en arkitekt kan jobba med helhetstänk. För att kunna visa uppbyggnaden av lameller har vi valt att arbeta med furu i skala 1:5. Detaljer som utmärker stolen så som dess uppbyggnad kommer fram och ger en god förståelse och upplevelse av objektet.
 • Post
  Schweizisk bondgård
  (Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 1950) Pétremand, Claude
  Denna typ av bondgård, med varianter, är särskilt vanlig i de västra alpområdena och utvecklades under högmedeltiden. Efter det romerska storgodssystemets upplösning, började alltefter ensamgårdar att uppföras. Boskapsskötseln dominerade framför åkerbruk. Under vintern hölls djuren i stall och ladugårdar och de krävde stora förråd av hö. Ladugårdarna försågs med övervåningar för höet och bostäderna integrerades med bottenvåningarna. Värmen har kunnat utnyttjas effektivt och under snörika vintrar har det varit praktiskt att gården legat under ett tak. Gåva av Claude Pétremand, Colmar, Frankrike.
 • Post
  Musée d'Orsay, väggelement
  (Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, ) Adolfsson, Gustaf; Sager Zaaroura, Iman; Ahmad Al Kresh, Halaa; Wirdemo, Jennie; Gelfgren, Samuel; Andersson, Thilde
 • Post
  Musée d'Orsay, historia
  (Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, ) Gustafsson, Astrid; Elfström, Jakob; Olsson, Ulrica