Förslag på ventilationsåtgärder för skolor vid luftburen smitta- En studie om hur komponenter i ventilationssystemet kan minimera smittspridning

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302590
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20 Alte Kajsa, Fridén Fanny.pdf3.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Förslag på ventilationsåtgärder för skolor vid luftburen smitta- En studie om hur komponenter i ventilationssystemet kan minimera smittspridning
Authors: Alte, Kajsa
Fridén, Fanny
Abstract: Covid-19 pandemin har drabbat hela världen hårt då sjukvården överbelastats och samhällen stängts ner. Ovissheten om sjukdomen och dess smittspridning är stor och nya forskningsresultat publiceras ständigt. I flera länder har barn och studenter tvingats till distansundervisning hemifrån. Konsekvenserna av detta, så väl sociala som kunskapsmässiga, bedöms bli stora men är samtidigt svåra att helt avgöra än. Vårt syfte är att undersöka huruvida utformningen av inneklimatsystemet i skolor kan minimera sannolikheten för smittspridningen. Resultatet baseras på en omfattande sammanställning av publicerade studier om vilka faktorer som påverkar smittspridning och vilka ventilationskomponenter som påverkar dessa faktorer. I rapporten sammanställs nuvarande rekommendationer från organisationer och myndigheter för att vidare diskuteras. Metoden innefattar även modellering med två olika beräkningsverktyg för smittspridning av partiklar i ett klassrum. Detta för att se vilka komponenter som påverkar partikelkoncentrationen mest samt hur länge vistelse i klassrum bör vara. Resultatet tyder på att ventilation har inverkan på mängden virus i ett rum. Livslängden för virus påverkas av bland annat temperatur och fukt, vilka är komplicerade att reglera. Smittspridningen är beroende av koncentrationen av virus i luften, vilket kan minskas genom luftutbyte, olika reningsmetoder, drifttid och behovsstyrning. Detta projekt resulterar i åtgärder för skolor att tillämpa på ventilationssystem i situationer då luftburen smitta har upptäckts i samhället
Keywords: Covid-19;SARS-CoV-2;pandemi;ventilation;inneklimat;skola;smittspridning;beräkning;åtgärdsförslag;luftburen smitta;fukt
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302590
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.