Virtual Reality för att simulera virtuella fabriker

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Hägg, Cornelius
Ismail, Derin
Pavlovic, Endi
Eriksson, Martin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Detta kandidatarbete syftar på att explorativt undersöka vilka möjligheter det finns att implementera interaktivitet inom Virtual Reality sett ur en produktionskontext. Arbetet har genomförts i applikation Creative Experience på plattformen 3DExperience. För en grundläggande förståelse kring vilka möjligheter det finns med interaktivitet användes 3DExperience egna lärplattform samt diverse vetenskapliga texter inom produktion och Virtual Reality. Resultatet består av en demonstration där användaren monterar ett rör och en GoKart i den virtuella miljön. I demonstrationen får användaren även starta och stoppa en produktionslina med produktionsrobotar. Utöver det har en laboration tagits fram där studenter, samt övriga intressenter, får lära sig hur interaktiva funktioner implementeras genom kod och erforderliga steg i plattformen. Laborationen avslutas slutligen med övningsuppgifter för utförare. Slutsatser projektgruppen har dragit ifrån arbetet är att interaktivitet i VR är möjligt att skapa. Operatörer kan tränas i virtuella fabriker i arbetsuppgifter som exempelvis montering samt start och stopp av produktionsceller. Operatörer kan även få visuell- och auditiv återkoppling under processen, vilket underlättar inlärning. Det finns dock i nuläget begränsningar med möjliga implementeringar och kraven på erforderlig hårdvara är fortsatt stora. Tekniken utvecklas dessutom fort, vilket kan göra det svårt för tillverkande företag att hinna med i utvecklingen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
VR, Virtual Reality, Virtuella fabriker, Virtuell montering, Virtuell Produktion
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material