Virtual Reality för att simulera virtuella fabriker

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302834
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Kandidatrapport IMXS15-21-01.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Virtual Reality för att simulera virtuella fabriker
Authors: Hägg, Cornelius
Ismail, Derin
Pavlovic, Endi
Eriksson, Martin
Abstract: Detta kandidatarbete syftar på att explorativt undersöka vilka möjligheter det finns att implementera interaktivitet inom Virtual Reality sett ur en produktionskontext. Arbetet har genomförts i applikation Creative Experience på plattformen 3DExperience. För en grundläggande förståelse kring vilka möjligheter det finns med interaktivitet användes 3DExperience egna lärplattform samt diverse vetenskapliga texter inom produktion och Virtual Reality. Resultatet består av en demonstration där användaren monterar ett rör och en GoKart i den virtuella miljön. I demonstrationen får användaren även starta och stoppa en produktionslina med produktionsrobotar. Utöver det har en laboration tagits fram där studenter, samt övriga intressenter, får lära sig hur interaktiva funktioner implementeras genom kod och erforderliga steg i plattformen. Laborationen avslutas slutligen med övningsuppgifter för utförare. Slutsatser projektgruppen har dragit ifrån arbetet är att interaktivitet i VR är möjligt att skapa. Operatörer kan tränas i virtuella fabriker i arbetsuppgifter som exempelvis montering samt start och stopp av produktionsceller. Operatörer kan även få visuell- och auditiv återkoppling under processen, vilket underlättar inlärning. Det finns dock i nuläget begränsningar med möjliga implementeringar och kraven på erforderlig hårdvara är fortsatt stora. Tekniken utvecklas dessutom fort, vilket kan göra det svårt för tillverkande företag att hinna med i utvecklingen.
Keywords: VR, Virtual Reality, Virtuella fabriker, Virtuell montering, Virtuell Produktion
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302834
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor Theses (IMS)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.