Hur digitalt tillgänglig data kan bidra till avfallsminsking i byggbranschen

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302856
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20 Examensarbete Fredrik Tveter, William Svensson.pdf2.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Hur digitalt tillgänglig data kan bidra till avfallsminsking i byggbranschen
Authors: Tveter, Fredrik
Svensson, William
Abstract: Med bakgrund i att byggbranschen behöver reducera mängden avfall genom högre grad av förebyggande åtgärder, återanvändning och återvinning av byggnadskomponenter har arbetets syfte varit att visa hur digitalt tillgängliggjord relevant data kan bidra till detta. Arbetet har utifrån produktkategorin fönster och förutsättningarna för ett specifikt nybyggnationsprojekt, där involverade parter intervjuats, kartlagt hur det fysiska fönstrets, samt dess informationsmodells, värdekedja ser ut. Projektets förutsättningar har också legat till grund för kartläggning av vilka avfallsminskande åtgärder som redan utförs samt vilken data som vore relevant att ta fram eller använda för att uppnå en högre grad av avfallsminskning. Några av de utmaningar som finns med att ta fram eller använda datan, samt informationshanteringen hos och mellan olika parter har identifierats men även incitament och möjligheter som finns. I arbetets studier har det även ingått att undersöka förutsättningarna för att visa en möjlig lösning på hur relevant data kan presenteras och användas ur en informationsmodell. Detta har resulterat i en Proof-of-Concept där relevant data, utifrån projektets förutsättningar, berikats in i informationsmodellen för att sedan presentera några exempel på hur den kan användas vid de avfallsminskande åtgärderna i olika skeden av fönstrets livscykel. Lösningen som har presenterats tar visserligen inte hand om alla utmaningar som identifierats med de avfallsminskande åtgärderna eller informationshanteringen kring det. Den visar dock att det med relativt enkla medel redan nu går att få till en signifikant förbättring och förenkling vid framtida materialinventeringar och produktanalyser i avfallsminskande syfte. Det har i arbetet också framgått att mycket av det som presenterats är applicerbart även på andra produktkategorier än fönster.
Keywords: Avfallsminskning, Avfallsförebyggande, Återanvändning, Återbruk, Återvinning, Cirkulära materialflöden, Cirkulärt byggande, Hållbart byggande, Digitalisering, BIM, VDC, Informationsmodell, Informationshantering, Materialpass.
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302856
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.