En studie om hinder och möjligheter för återbruk av byggprodukter -Ur aktörer i värdekedjans synvinkel

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302858
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20 Examensarbete Elin Edevag, Sara Streling.pdf2.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: En studie om hinder och möjligheter för återbruk av byggprodukter -Ur aktörer i värdekedjans synvinkel
Authors: Edevåg, Elin
Streling, Sara
Abstract: En stor mängd av de byggprodukter som slängs är fortfarande användbara men utdöms och kasseras i demolerings-processen. I en värld med ett växande klimathot behöver vi gå från linjärt till cirkulärt byggande. Byggbranschen arbetar för att finna nya metoder och mer miljövänliga material, men det vi behöver är att komma till insikt med att de miljövänligaste byggprodukterna är de som redan finns. Men vad innebär återbruk i stor skala? Hur är den allmänna inställningen till att nyttja begagnade produkter? Vad vill och kan man egentligen spara och återbruka från en demolering eller renovering? I ett samarbete med Lokalförvaltningen ska vi se över de projekt som pågår under våren 2021. Hur upplever olika aktörer i bygg- och fastighetsbranschen att arbetet för att möjliggöra för återbruk efterlevs? Vad skulle branschen kunna tänka sig att använda vid nybygge, renovering eller ombyggnation?
Keywords: Återbruk, cirkulärt byggande
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302858
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.