Digital Tvilling: När bör den skapas för en befintlig byggnad och vilka parametrar styr lönsamheten

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302934
Download file(s):
File Description SizeFormat 
2021 ACEX20 Robin De Maria - Magnus Widén.pdf2.29 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Digital Tvilling: När bör den skapas för en befintlig byggnad och vilka parametrar styr lönsamheten
Authors: DE MARIA, ROBIN
WIDÉN, MAGNUS
Abstract: Digitaliseringen av samhället är i rörelse och fastighets- och byggbranschen håller också på att utveckla användningen av ny teknik. Skapandet av Digitala Tvillingar sker i flertalet olika branscher, framför allt inom industrin. En Digital Tvilling är inom fastighetsbranschen en digital kopia av en befintlig byggnad och ska vara levande bredvid sin tvilling, men digitalt. Laserskanning är en av huvuddelarna när man skapar en digital tvilling, detta görs främst på befintliga fastigheter i större renoveringsprojekt, för att få en virtuell representation av byggnaden och i samband med detta skapa en BIM-modell. Nästan varje nybyggnadsprojekt bygger på en BIM modell redan från start och därav är övergången till en Digital Tvilling enklare. Medan nybyggnation redan tar del av den nya tekniken krävs dock en plan för att hantera hur befintliga byggnader ska kunna erbjuda samma service och samtidigt vara lika attraktiva som nya byggnader. Studien är en flermetodforskning med tydliga delar av kvalitativ forskning med tillägg av kvantitativa data. Syftet med studien är att undersöka när det är lönsamt att skapa en fullvärdig Digital Tvillingen för en befintlig fastighet. Syftet är att ta reda på och analysera vilka parametrar som påverkar lönsamheten och hur man kan dra nytta av att digitalisera befintliga byggnader ur ett längre perspektiv. Studien är begränsad till fallföretagets befintliga fastigheter och geografiska läge, som främst är kulturbyggnader, kontor och arenor. Kan en standardiserad arbetsplan skapas för att underlätta beslut för digitalisering av befintliga byggnader? Resultaten av studien baseras på 16 intervjuer med respondenter från fallföretaget Higab och åtta intervjuer med respondenter från andra företag, både fastighetsägare som arbetar med Digitala Tvillingar och leverantörer av Digitala Tvillingar. Resultaten från intervjuerna presenteras i fyra olika delar: Tolkning av begrepp, Villkor för digitala tvillingar, Ekonomiska faktorer och Sociala aspekter. Resultaten leder till en diskussion om begreppet Digitala Tvillingar och hur viktigt det är att ha en plan för implementering av digitala verktyg. Diskussionen följs av en analys baserad på parametrar för lönsamhet som samlats in från resultaten
Keywords: Digital tvilling;Laserskanning;BIM;Digitalisering av befintliga fastigheter;Digitalt utanförskap;Lönsamhet digital tvilling
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302934
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.