Jämförelse mellan anläggnings- och byggprocessen i produktionsfasen Skillnader, likheter, orsaker och utvecklingsmöjligheter

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302936
Download file(s):
File Description SizeFormat 
2021 ACEX20 Andreas Högbacka.pdf772.66 kBAdobe PDFView/Open
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHögbacka, Andreas-
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)sv
dc.date.accessioned2021-07-02T07:47:30Z-
dc.date.available2021-07-02T07:47:30Z-
dc.date.issued2021sv
dc.date.submitted2020-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/302936-
dc.description.abstractSyftet med detta examensarbete är att skapa en större förståelse för skillnader och likheter inom samordning i produktion mellan de två olika disciplinerna anläggning och husbyggnad. Tanken är att analysera orsakerna till att det ser ut som det gör idag, för att sedan reflektera över om dessa insikter kan användas för att vidareutveckla verksamheten inom Betonmast eller andra byggföretag av samma storlek. För att uppnå syftet med examensarbetet och besvara frågeställningarna utförs litteratur-, observations- och intervjustudier. Litteraturstudien utförs för att ge en bredare förståelse om hur produktionsprocessen ser ut i nuläget, samt vad tidigare forskning säger om ämnet. Observationsstudien utförs genom deltagande på två projekteringsmöten med syfte att undersöka om förhållningssättet till möten skiljer sig något mellan disciplinerna. Intervjustudien utförs i semistrukturerad form och innefattade personer från båda disciplinerna och med olika roller inom företaget för att få en så bred bild som möjligt. Syftet med intervjustudien är att få en insyn i hur branschen uppfattar ämnet. Då detta ämne inte undersökts i någon större utsträckning innan så är denna studie relevant för att få en överblick över hur det verkligen ser ut ute i branschen. Resultatet av examensarbetet visar på att det finns skillnader i hur man till exempel jobbar med tids- och logistikplanering i produktion. Hur man förhåller sig till visuell planering är också en skillnad, där är husbyggnad mer positivt inställda till användandet. Orsaken till detta verkar dock inte i första hand bero på skillnader mellan disciplinerna. Vidare visar resultatet på att det kan finnas en vinst i att införa vissa stöddokument för att underlätta arbetet ute i produktion. Dock bör man vara försiktig då för mycket styrning går emot företagskulturen. Bristande förståelse mellan disciplinerna lyfts också som ett problem inom branschen. Här finns det en stor möjlighet att utveckla samarbetet och förståelsen mellan disciplinerna genom bland annat närmare samarbeten under och efter projekt.sv
dc.language.isoswesv
dc.setspec.uppsokTechnology-
dc.subjectConstruction Managementsv
dc.subjectAnläggningsv
dc.subjectHusbyggnadsv
dc.subjectSkillnadersv
dc.subjectVisuell planeringsv
dc.subjectFörståelsesv
dc.titleJämförelse mellan anläggnings- och byggprocessen i produktionsfasen Skillnader, likheter, orsaker och utvecklingsmöjlighetersv
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM-
dc.contributor.examinerGustafsson, Mathias-
dc.contributor.supervisorViklund Tallgren, Mikael-
dc.identifier.coursecodeACEX20sv
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.