Kagabro

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303058
Download file(s):
File Description SizeFormat 
1960-22_1.jpg8.21 MBJPEGThumbnail
View/Open
1960-22_2.jpg5.01 MBJPEGThumbnail
View/Open
1960-22_3.jpg8.24 MBJPEGThumbnail
View/Open
1960-22_4.jpg107 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Index: 1960-22
Title: Kagabro
Other Titles: Cantilever bridge of the Kaga people
Location: Guataputi-floden, Colombia
The river Guataputi, Colombia
Type of building: Bro
Abstract: Modellen visar en bro, byggd av Kagabaindianer i Colombias norra bergstrakter i början av 1900-talet. Bron består av tjocka trädstammar. Störar, som stöttas av stenar nedtill, stöder brobanan och trapporna, som leder upp frän sidorna. Allt är sammanbundet med fibrer från slingerväxter och agave.
References / Literature: Teckningar och uppmätningar av G. Bolinder 1915, nu i Göteborgs Etnografiska Museums bildarkiv. Bolinder, Gustaf: Ijca-indianernas kultur. Alingsås 1918. Bolinder, Gustaf: Die Indianer der tropischen Schneegabirge. Stuttgart 1925.
Model type: Byggnad
Size: 102 x 37 x 33 cm
Scale: 1:20
Model builder(s): Hildeberg, Leif
Svensson, Christer
Material / technology: Trä
Issue Date: 1960
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303058
Collection:Broar // BridgesThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons