Bro över Ume älv

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303063
Download file(s):
File Description SizeFormat 
1960-27_1.jpg192.81 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Index: 1960-27
Title: Bro över Ume älv
Other Titles: Bridge. Concrete bow-arch, steel cable suspension.
Location: Ume älv, Hälsingborg, Västerbotten
Ume älv, Hälsingborg, Västerbotten, Sweden
Abstract: Modellen visar en bro, som liksom Dala-Järnabron (modell 122) är av Christiani & Nielsen-typ. Tvärstagen möts inte i upphängningspunkterna, vilket sparar material, men medför vissa nackdelar, som gjort att man på senare år gått ifrån principen. Hängstag kan vid viss belastning slaka och på så vis sätts de ur funktion i bärsystemet.
References / Literature: Mörsch, E: Brücken aus Stahlbeton und Spannbeton. Bd 1. Stuttgart 1958.
Size: 105 x 35 x 28 cm
Scale: 1:100
Model builder(s): Berggren, Anders
Lindana, Lennart
Nilsson, Ingvar
Rosvall, Sven
Issue Date: 1960
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303063
Status: Gallrad
Collection:Broar // BridgesThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons