Hängkabel, principmodell

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303138
Download file(s):
File Description SizeFormat 
1964-11_1.jpg304.15 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Index: 1964-11
Title: Hängkabel, principmodell
Other Titles: Catenary cabel, suspension bridge principle.
Abstract: Modellen visar principen för en hängkabel - den bärande konstruktionen i en hängbro. Om vikterna hängs upp mellen de blåmarkerade kulorna, belastas kedjan symmetriskt och kedjelinjen kommer att närma sig en parabelkurva. Om fjädern insättes i högra staglinan, kan man studera hur dragspänningen ökar med minskad pilhöjd. Linan går att fästa på olika höjd. Se också modell 131.
Size: 35 x 70 x 35 cm
Model builder(s): Johansson, Hans
Lindblom, Anders
Wikner, Carl-Erik
Issue Date: 1964
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303138
Status: Gallrad
Collection:Broar // BridgesThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons