Fackverksbro enligt Palladio

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303146
Download file(s):
File Description SizeFormat 
1964-23_1.jpg359.59 kBJPEGThumbnail
View/Open
1964-23_2.jpg124.37 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Index: 1964-23
Title: Fackverksbro enligt Palladio
Other Titles: Bridge described by Palladio. Timber W-truss construction.
Type of building: Bro
Abstract: I Andrea Palladios I Quattro Libri dell'Architettura från 1570 finns fyra fackverksBroarbeskrivna, varav en, som han själv sett över floden Cismone i norra Italien. Från de övriga har han bara andrahandsuppgifter av en resenär, som varit i Tyskland. De tyska Broara är bågformade. Se också modell 125. Redan på Trajanuskolonnen i Rom finns en fackverksbro avbildad och under 1800-talet kom fackverk att bli vanliga i Broaroch takstolar både av trä och järn.
References / Literature: Palladio, Andrea: I Quattro Libri dell'Architectura. Venedig 1570.svensk översättning: Fyra böcker om arkitekturen. Göteborg 1983.
Model type: Detalj
Size: 80 x 25 x 28 cm
Model builder(s): Agerman, Helena
Jonsson, Ann-Mari
Magnusson, Dennitz
Material / technology: Trä
Issue Date: 1964
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303146
Collection:Broar // Bridges



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons