Aarebron

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303246
Download file(s):
File Description SizeFormat 
1968-02C_1.jpg226.55 kBJPEGThumbnail
View/Open
1968-02C_2.jpg471.29 kBJPEGThumbnail
View/Open
1968-02C_3.jpg143.63 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Index: 1968-02C
Title: Aarebron
Other Titles: Bridge over River Aare, timber construction, framed and roofed
Location: Wangen, Schweiz
Wangen, Schweiz
Build Year: 1550
Abstract: Bron från 1550 är byggd helt i trä. 15-19 m långa och en halv meter tjocka ekstockar ligger mellan murade kalkstensstöd. Mot hyllor på stöden vilar ekstöttor, som stöder bron underifrån. För att undvika nedböjning har bron i vissa delar också försetts med hängverk. Träkonstruktionen skyddas av ett tak.Den schweiziska timmerbyggnadskonsten finns tillämpad i en mängd brobyggen alltsedan 1300-talet. Bron i Wangen, kantonen Bern har restaurerats under 1900-talet.
References / Literature: Meyer-Usteri, P K: Die Aarebrücke von Wangen. Schweizerische Bauzeitung 85, 1967.
Size: 60 x 100 x 40 cm
Scale: 1:30
Model builder(s): Marve, Marianne
Melin, Karl-Johan
Neideman, Hans
Issue Date: 1968
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303246
Status: Gallrad
Collection:Broar // BridgesThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons