Hängbro i Långedrag

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303276
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Index: 1969-24
Title: Hängbro i Långedrag
Other Titles: Suspension bridge
Location: Göteborg
Göteborg Sweden
Build Year: 1908
Abstract: Denna gångbro leder ut till Göteborgs roddförenings holme "Saltskär" i Hinsholmskilen, Långedrag. När den byggdes 1908 av AB Långedrag var det många som tyckte att den nästan 100 meter långa bron var ett vågspel. Den finns kvar i stort sett oförändrad än i dag.
Scale: 1:50
Model builder(s): Sundberg, Sylvia
Svensson, Bengt
Söderlund, Eva
Issue Date: 1969
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303276
Status: Gallrad
Collection:Broar // BridgesThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons