Har Frammi, hus från Mule

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303324
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Title: Har Frammi, hus från Mule
Other Titles: Har Frammi, timber framed traditional cottage
Location: Färöarna (nu på Frilandsmuseet i Köpenhamn)
Faroe Islands (now in Frilandsmuseet, Copenhagen)
Build Year: 1866
Abstract: Modellen visar bostadsdelen av det färöiska huset Har Frammi från Mule. Huset byggdes 1866 och flyttades 1961 till Frilandsmuseet i Köpenhamn. Till höger om förstugan ligger den ursprungliga stugan, rökstugan. Från början hade den eldstad mitt på golvet och skorstenslös rököppning. Vid rökstugan finns två alkover. Till vänster om förstugan ligger kök och därinnanför storstugan, den s k glasstugan, som har fönster. Huset är till en del nedgrävt i en jordslänt och byggt delvis med träväggar, delvis med torvfyllda stenmurar. Taket är torvtäckt. Mot bostadshuset är ett stall tillbyggt.
References / Literature: Hansen, Simun: Tey byggja land, del 3. Klaksvik 1975. Uldall, K: Frilandsmuseet, vejleder.
Size: 85 x 153 x 50 cm
Model builder(s): Ljungné, Peter
Lövengren, Lars
Issue Date: 1973
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303324
Index: 1973-11
Status: Gallrad
Collection:Norden // Nordic countriesThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons