Egnahem på Stockholmsutställningen / von Schmalensee

Typ
Program
Publicerad
1993
Författare
Modellbyggare
Mäkinen, Sara
Olsson, Malin
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Schmalensee, Kurt von
Geografisk plats
Stockholm
Stockholm, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
1930
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1993-08
Samling