Enfamiljshus i lerbrödsteknik

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303480
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
1994-01A_1.jpg9.63 MBJPEGThumbnail
Visa
1994-01A_2.jpg8.22 MBJPEGThumbnail
Visa
1994-01A_3.jpg9.66 MBJPEGThumbnail
Visa
1994-01A_4.jpg9 MBJPEGThumbnail
Visa
1994-01A_5.jpg9.04 MBJPEGThumbnail
Visa
1994-01A_6.jpg12.5 MBJPEGThumbnail
Visa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Titel: Enfamiljshus i lerbrödsteknik
Geografisk plats: Tyskland
Byggår: 1923
Sammanfattning: Modellen visar ett typiskt enfamiljshus i lerbrödsteknik, som dock aldrig uppförts. Lerbrödsbygge infördes i Tyskland av en missonär som återvänt från Afrika där han hade llärt sig tekniken.Detta var efter första världskriget då tillgången på material var begränaad. Lerjordsbygge blev kristidsbygge, men har åter uppmärksammats i samband med ökat ekologiskt medvetande. Lerbrödstekniken innebär att leran blandas med sand och t.ex barr och kvistar för att öka hållfastet och minimal krympning, sedan formas den till lerbröd . Dessa muras samman i förband. Mellan lagren läggs lerbruk och kvistar. Ytorna putsas sedan släta.
Referenser / litteratur: Dozent, Jochen Güntzel, Student: Hans Kist. Die Dünner Lehmbrotebauweiseexamensarb. från Arkitekturskolan i Lippe 1982.Ekblom, Annika Om hus av jord och lerhalm examensarb. CTH.1986
Mått: 45x33x35 cm
Skala: 1:20
Modellbyggare: Karlsson, Johanna
Nilsson, Carina
Prager, Maria
Utgivningsdatum: 1994
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303480
Index: 1994-01A
Status: Gallrad
Samling:Världen // WorldDetta dokument är licensierat under Creative Commons License Creative Commons