Villa, lerhus, Piséteknik

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303482
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Index: 1994-02A
Title: Villa, lerhus, Piséteknik
Architect: Hederus, Folke
Build Year: 1950
Abstract: Modellen visar ett typhus från 1950 som finns i boken Jordhusbygge av Lindberg / Molin. Därifrån kommer följande beskrivning För att ge hållpunkter för modent jordbygge i de Nordiska länderna har Arkitekt SAR Folke Hederus på Hem i Sverige uppdrag utarbetat ritningar till tre olika typer: ett egethem, en större villa och en fritidsstuga. Husen är avsedda just för jord som byggnadsmaterial och för utnyttjande av jordbyggets fördelar. Husen är som synes fullt morderna i sin utformning Planlösning och inredningsdetaljer står på höjdpunkten av vad som kan åstakommas Modellen beskriver villan, som är det största av de tre husen. Ytterväggarna uppfördes i pisèteknik med lerjord. Grunden utfördes enligt beskrivningen i Geobetong (lerjord+ betong). Modellens hjärtvägg murades i adobe.
References / Literature: C O Lindberg, K G Molin. Jordhusbygge 1950.
Size: 100x60x25
Scale: 1:25
Model builder(s): Kastberg, Josefine
Lindell, Samuel
Westling, Benjamin C
Issue Date: 1994
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303482
Status: Gallrad
Collection:Sverige // SwedenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons