Sommarmulltoa, Almagården

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303492
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Title: Sommarmulltoa, Almagården
Location: Sverige
Abstract: Bärande trästomme isolerande väggar av lerhalm. Väggarna pressas i en träform. De putsas sedan i två lager. Första lagret av sand, lera och vattten. Andra lagret sand, lera, vatten och färgpigment. Taket är isolerat med halm och täckt med papp. På den översta delen av väggen kan man inte bygga med formen utan istället fylls det översta lagret med lerhalmsblock. Grunden består av Lecablock och under golvet finns olika lager av sten, Lecalera, grus, sand och lera, linolja på golvet inomhus. Vitkalkade väggar inomhus.
References / Literature: Annika Ekblom: Om hus av jord och lerhalm. Göteborg, CTH 1990 Examensarb. 1986.
Size: 45x26x36
Scale: 1:10
Model builder(s): Jansson, Cilla
Chen, Frank
Karlsson, Sverker
Brink, Maria
Larsson, Viveka
Issue Date: 1994
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303492
Index: 1994-07
Status: Gallrad
Collection:Sverige // SwedenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons