Korsvikeshus, Adelgade 18

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303493
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Title: Korsvikeshus, Adelgade 18
Location: Kalundborg, Danmark
Build Year: 1600-50
Abstract: Modellen visar 1/3 av ett korsvirkeshus. Gaveln utgör en brandvägg till intiliggande byggnad, vilket även motsvarande gavel gör. Byggnaden inehåller en bostadsdel på bottenplan och ett lagringsutrymme på övreplanet. Karaktäristiskt är den tjärade korsvirkesstommen med nedre facket bestående av bränt tegel, vilket utgör motstånd mot väta. Övriga fack är cleanade. Taket består av ett tjockt lager halm. Brandväggen/mellanväggen bestör av tegel. De älsta korsvirkeshusen i Danmark är från ca 1500 fram till 1800, då detta byggnadssätt upphörde. Man finner dessa byggnader i omroden med liten tillgång på virke. Ett problem med husen är att väggarna är tunna och blir därför dåligt isolerande.
References / Literature: Niels Erik Jensen: Bygnings Arkeologiske studier 1984
Size: 50x50x50
Scale: 1:20
Model builder(s): Svensson, Mia
Gustafsson, Cecilia
Steen, Cecilia
Issue Date: 1994
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303493
Index: 1994-08A
Status: Gallrad
Collection:Norden // Nordic countriesThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons