Kretsløpshus

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303498
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Title: Kretsløpshus
Architect: Jakobsen, Rolf
Location: Søndre Tveter, Norge
Build Year: 1992-94
Abstract: Modellen visar ena halvan av parhuset. Huset är ett ekologiskt projekt och har vunnit årets miljöpris i Norge 1993. Man har använt sig av flera olika byggtekniker, pisè, putsade halmbalar, Lecasten, återanvänt tegel och lersten. Målsättningar: En minimal belastning på mijön, gott inomhusklimat och tillfredsställande komfort - livskvalitet, både privatekonomiskt och samhällsekonmiskt nyttigt. Huvudteman: Jordstampsteknik (pisè), Biologisk avloppsbehandling, rotzon.Enrgi, sol, klimat. Ekonomi. Forskning, utveckling.
References / Literature: GAIA-LISTA:s presentation av kretsloppshuset i Sønder Tveter: Prospekt 6:3 NTNFBA 27985
Size: 100x60x43
Scale: 1:20
Model builder(s): Reimers, Kajsa
Johansson, Lars
Hegardt, Chrisian
Åslin, Matilda
Issue Date: 1994
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303498
Index: 1994-11A
Status: Gallrad
Collection:Norden // Nordic countriesThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons