Kretsløpshus, detalj

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303499
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Title: Kretsløpshus, detalj
Architect: Jakobsen, Rolf
Location: Søndre Tveter, Norge
Build Year: 1992-94
Abstract: Modellen visar mellanvägen på övre plan i tvåfamiljshus, samt sammanfogning- anslutning till ytterväggar, golv och nedre plan. Mellanväggen är gjord av stampad lera i form s.k. pisèvägg. Norrväggen har bärande trästomme där insidan är murad med återanvänt tegel. Isoleringen består av halmbalar som fastsatts med dymlingar (60 cm långa träpinnar) fästa i trästommen med ståltråd. Utsidan har putsats. Söderväggen har murats med pressad lersten som en skalmur och isolerats med Leca-kulor. På nedre plan en mellanvägg i tegel. Kretsloppshuset är ett försökshus där hela byggnaden skall kunna fungera som ett slutet kretslopp. Byggnadsmaterial är i så stor utsträckning somm möjligt återanvända byggnadsstenar och lera, allt för att få ett resurssnålt bygge som möjligt. Bygget, som startade i början av 1992 byggs av två familjer som kommer att bo där, med hjälp av ideella insatser från hantverkare, arkitekter och eldsjälar. Huset är i dag inte färdigbyggt.
References / Literature: GAIA-LISTA:s presentation av kretsloppshuset i Sønder Tveter: Prospekt 6:3 NTNFBA 27985
Size: 85x50x40
Scale: 1:10
Model builder(s): Sundemar, Johanna
Dahl, Boel
Franzèn, Therese
Issue Date: 1994
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303499
Index: 1994-11B
Status: Gallrad
Collection:Norden // Nordic countriesThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons